De coachzuster

Download

Download het gratis e-book

In dit e-book staan 8 blokken met vragen die je inzicht geven in je competenties en kwaliteiten, welke (werk)waarden je belangrijk vindt, waardoor je gemotiveerd wordt om je werk te doen en welke ontwikkelwensen je hebt. Met deze opgedane inzichten kun je de volgende stap in je loopbaan zetten en zorgen dat je (weer) gemotiveerd, energiek en positief ingesteld op de werkvloer staat.

Neem vrijblijvend contact met me op voor een intakegesprek. Dan kunnen we samen bepalen welk traject we gaan inzetten. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.