De coachzuster

Voor Organisaties

Heb jij als HR professional of leidinggevende in de zorg ook te maken met de volgende ontwikkelingen?

 • Hoog ziekteverzuim
 • Hoge werkdruk door stijgende zorgbehoefte, veranderende zorgvraag en oplopende personeelstekorten
 • Ongewenste uitstroom van medewerkers door o.a. disbalans werk en privé | geen of verminderd werkplezier | geen ontwikkelmogelijkheden hebben of zien
 • Medewerkers die geen regie hebben in de eigen loopbaan

Mijn missie: Gemotiveerde, energieke en positief ingestelde medewerkers op de werkvloer!

Met mijn missie ‘Gemotiveerde, positief ingestelde en energieke zorgmedewerkers op de werkvloer’ zet ik mij enthousiast in om het verschil te maken bij de 3 B’s: Boeien | Binden | Behouden in de zorg!

En daarvoor heb ik in ieder geval de volgende programma’s:

 

 • Van Zorgplan naar Loopbaanplan
 • Vitaal de week door

Van Zorgplan naar Loopbaanplan

Duurzame inzetbaarheid is een HR thema wat niet meer weg te denken is in deze tijd.

Gecombineerd met de ontwikkelingen dat loyaliteit aan de organisatie geen garantie meer is en hoe succes er in het werk uitziet, voor iedereen anders is.

De achterdeur van een organisatie staat soms wagenwijd open, zeg ik wel eens. Het werven van nieuwe medewerkers is niet zo moeilijk, het boeien en behouden wel.

Loopbanen zijn namelijk in de huidige tijd dynamisch, onvoorspelbaar en uniek. Daarom is meer dan ooit belangrijk dat medewerkers zelf de regie nemen over hun loopbaan.

Wat is het?

Een workshop waarin de deelnemers aan de slag gaan met het regie nemen in de eigen loopbaan.

Reflectie en actie zijn hierin twee onderdelen.

Reflectie: Weten wat je wilt (motivatoren en energie gevers) en krijgen wat je wilt (loopbaanvaardigheden).

Actie: Ontwikkelen van de loopbaanvaardigheden en opstellen van een eigen actieplan

Er zijn twee varianten van deze workshop:

 • voor de individuele zorgprofessional Hoe pak ik de regie in mijn loopbaan en waarom zou ik?
 • voor de leidinggevende / HR professional Hoe kan ik als leidinggevende of HR professional mijn medewerkers daarbij ondersteunen?

Deze workshop kan onderdeel zijn van een breder aanbod binnen het beleid op duurzame inzetbaarheid in de organisatie.

Het biedt de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan en een antwoord te bieden op de volgende vragen:

 • Hoe kijken we naar een loopbaan binnen onze organisatie?
 • Wat is de ‘loopbaandeal’ die we onze medewerkers kunnen bieden?
 • Wat verwachten we hierin van de medewerkers?

Hoe lang duurt het?

4 uur

Na de workshop hebben de deelnemers:

 • Inzicht in hoe loopbanen zijn veranderd en wat hun eigen rol daarin is
 • Inzicht waarom het belangrijk is regie in de eigen loopbaan te hebben
 • Inzicht in wat regie in de loopbaan betekent en hoe ze dat kunnen vertalen in concreet gedrag
 • Inzicht in hun eigen loopbaanvaardigheden om hun loopbaan te sturen, en weten hoe ze die vaardigheden kunnen ontwikkelen
 • Concrete actiepunten voor zichzelf in een plan van aanpak opgesteld
 • Inzicht in hoe hun organisatie hen hierbij ondersteunt.

Leidinggevenden en HR professionals kunnen het model voor loopbaanvaardigheden gebruiken om hun medewerkers te coachen.

Interesse

Interesse? Neem dan contact op het vrijblijvend bespreken van de mogelijkheden.

Vitaal de week door

Je kunt pas voor een ander zorgen, als je ook goed voor jezelf zorgt!

Wat is het?

Het programma bestaat uit drie verschillende onderdelen:

 • Workshop

Om inzicht te krijgen in welke activiteiten de week vullen. Welke daarvan energie geven en welke daarvan energie kosten. Hierdoor komt er ook inzicht in waardoor er (mogelijk) disbalans is tussen werk en privé.  Het resultaat is een realistisch actieplan om concreet aan de slag te gaan met dat wat er voor de individuele medewerker nodig is vitaal de week door te gaan.

Tijdens de workshop worden inspanning en ontspanning met elkaar afgewisseld.

 • Inspiratiemails en tips

Tussen de twee bijeenkomsten door en prikkeling om in actie te komen en te blijven

 • Verdiepingsbijeenkomst

Hiermee borging creëren voor het opgestelde actieplan.

Hoe lang duurt het:

De workshop duurt 3 uur en de verdiepingsbijeenkomst 2 uur

Resultaat:

Voor de organisatie:

 • Uitvoering van het beleid op duurzame inzetbaarheid
 • Minder ziekteverzuim, dus ook minder kosten daarvoor
 • Meer werkplezier van medewerkers
 • Behoud van medewerkers
 • Medewerkers zijn ambassadeurs zijn van de organisatie en dat heeft een positieve invloed op de instroom van nieuwe medewerkers
 • Positief effect op de samenwerking en kwaliteit van zorg
 • Hogere patiënt tevredenheid en medewerker tevredenheid

Voor de individuele medewerker:

 • Inzichten in wat energie geeft en wat energie kost
 • Focus op wat belangrijk is voor henzelf
 • Regie op vitaliteit
 • Regie op de loopbaan
 • Inzicht in oorzaken van disbalans tussen werk en privé
 • Plan van aanpak om werk en privé meer in balans te krijgen en grenzen aan te geven
 • Werkplezier

Interesse

Interesse? Neem dan contact op het vrijblijvend bespreken van de mogelijkheden.

Uiteraard kunt u mij ook inzetten voor individuele trajecten met uw medewerkers om ze (weer) de regie in hun loopbaan te laten pakken. Welke mogelijkheden daarvoor zijn, kunt u terug vinden op de volgende pagina:

Nieuws