De coachzuster

Voor jou

"Zie de barometer als
metafoor voor je loopbaan"

Bestendig

Vraag je je wel eens af of je met je loopbaan op de juiste koers zit? Wil je je gedachten daar eens met iemand over delen? Als je dat met mij wilt doen, dan hebben we hier 1 gesprek over en heb je daarna duidelijk zicht op jouw koers.

Veranderlijk

Denk je er wel eens aan of je dit werk wat je nu doet over drie jaar ook nog leuk vindt? Of wat je nog meer zou kunnen of willen doen in je werkzame leven? Heb je het idee dat je in je huidige werk niet al je talenten benut? Of wil je juist ontdekken welke talenten je nog meer in je hebt? Dan is een kortdurend loopbaantraject van 3 gesprekken hierover voor jou van toepassing. Aan het eind hiervan is het resultaat dat je inzicht hebt in de vragen ‘Wie ben je?’ ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kan je?’.

Storm

Staat er grote druk op je loopbaan? Stormt het en is het van belang dat je (andere) keuzes gaat maken? Dan gaan we aan de slag met een volledig loopbaantraject van 5 gesprekken.

De loopbaanvragen ‘Wie ben je?’ ‘Wat wil je?’ en ‘Wat kan je?’ komen ook hier aan de orde. Daarnaast ook het profileren van jezelf op diverse manieren (op papier / digitaal / in persoon) en sollicitatievaardigheden met een in de huidige tijd opgesteld cv.

Toekomst

Bij al deze drie opties, hebben we de mogelijkheid om een talentontwikkelscan in te zetten. Deze scan heeft drie verschillende vragenlijsten en geven een beeld van jouw 21e eeuwse vaardigheden die van belang zijn in de veranderende arbeidsmarkt.

Neem vrijblijvend contact met me op voor een intakegesprek. Dan kunnen we samen bepalen welk traject we gaan bewandelen. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Nieuws