De coachzuster

Voor Organisaties

Mijn missie: Gemotiveerde, energieke en positief ingestelde medewerkers op de werkvloer!

Aandacht

De huidige ontwikkelen hakken er flink in bij medewerkers in de zorg.
Het ziekteverzuim is hoog en de uitstroom uit de zorg is groot. Een zorgwekkende ontwikkeling, die m.i. aandacht behoeft. Die aandacht kan op allerlei manieren. Mijn insteek is aandacht voor de loopbaan van medewerker. Aandacht voor onder andere de motivatie om in de zorg te werken, plezier in het werk en de professionele ontwikkeling.

Oplossing

Is er sprake van een hoog ziekteverzuim in het team? Verlaten steeds meer medewerkers het team of de organisatie? Dan is het de hoogste tijd om (weer) gemotiveerde, energieke en positief ingestelde medewerkers op de werkvloer te krijgen!

Dan kunnen we hier mee aan de slag op individueel niveau met de zogenaamde zorgAPK en daarnaast voor het team een teamdag Plezier in je werk.

De zorgAPK bestaat uit het invullen van Career Fitness Profiler test + terugkoppeling en het opstellen van een individueel actieplan om weer gemotiveerd, energiek en positief ingesteld op de werkvloer te staan. 

Het is een diagnostisch instrument, met wetenschappelijk onderbouwing. Ik ben als gecertificeerd gebruiker, in staat om hiermee snel een aantal hypothesen te stellen met betrekking tot motivatie, potentieel en risico’s in de loopbaan en dit vanuit het perspectief van de medewerker.

Bij de teamdag Plezier in je werk is het startpunt ook het invullen van de Career Fitness Profiler test door alle teamleden.

Gezamenlijk wordt daarna bepaald wat de energiegevers en de energiezuigers in het werk zijn. Ook wordt er een plan voor het hele team opgesteld.

Door in gesprek te gaan met uw medewerkers ga ik achterhalen wat de redenen van verloop uit uw team of organisatie zijn.

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’
Belangrijk is dat uw medewerkers ook goed voor zichzelf kunnen zorgen. Thema’s die bij deze stap aan de orde komen zijn o.a. vitaliteit, grenzen aangeven, hulp vragen en omgaan met werkdruk.

Uw medewerkers krijgen zicht op hun kwaliteiten en talenten. Wat hun passie in het werk is.

Na in de vorige stappen de individuele medewerker centraal heeft gestaan, gaan we dit nu verbinden naar samenwerken  met elkaar in het team.

Als afsluiting van dit programma wordt er een gezamenlijk activiteit door het team ondernomen.

Uiteraard kunt u mij ook inzetten voor individuele trajecten met uw medewerkers om ze weer in hun kracht te zetten. Welke mogelijkheden daarvoor zijn, kunt u terug vinden op de volgende pagina

Nieuws