De coachzuster

Voor Organisaties

Mijn missie: Gemotiveerde, energieke en positief ingestelde medewerkers op de werkvloer!

Ontwikkelingen in de zorg

Uit diverse onderzoeken en de gesprekken die ik zelf heb gevoerd met HR professionals en leidinggevenden van verschillende zorgorganisaties, komen een aantal grote thema’s naar voren, waar we in de zorg nu mee te maken hebben:

 • Hoog ziekteverzuim
 • Ongewenste uitstroom door o.a. disbalans werk en privé | geen werkplezier meer | geen ontwikkelmogelijkheden hebben of zien
 • Medewerkers nemen geen regie in de eigen loopbaan
 • Stroeve samenwerking binnen een team met verschillende generaties

En deze thema’s hebben dan ook weer een (minder positief) effect op de onderlinge samenwerking, patiënt- / cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en/of naamsbekendheid van de organisatie.

Met mijn missie ‘Gemotiveerde, positief ingestelde en energieke zorgmedewerkers op de werkvloer’ zet ik mij vol overtuiging in om het verschil te maken in de zorg!

Oplossing

De huidige ontwikkelen hakken er flink in bij zowel de organisaties als de medewerkers in de zorg. We zien dat het ziekteverzuim hoog is en de uitstroom uit de organisaties groot is. 

Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, die m.i. urgentie en aandacht behoeft. Die aandacht kan op allerlei manieren. Mijn insteek is aandacht voor de loopbaan van medewerker. Aandacht voor onder andere de motivatie om in de zorg te werken, plezier in het werk houden en de professionele ontwikkeling.

Hiervoor heb ik verschillende soorten aanbod, welke hieronder verder staan beschreven.

Het is mijn overtuiging dat het belangrijk is om de opgedane inzichten ook te borgen. Er wordt gewerkt met persoonlijke actieplannen, die ook opvolging krijgen. Groepsgewijs of individueel.

Heb je als HR professional of leidinggevende in de zorg, interesse in bovenstaande oplossingen, maak dan een afspraak om hier over in gesprek met elkaar te gaan.

Mocht je behoefte hebben aan een andere invulling of een in company traject? Neem ook dan contact met mij op. Dan maak ik een offerte op maat die is afgestemd op jouw wensen of die van de organisatie.

Door in gesprek te gaan met uw medewerkers ga ik achterhalen wat de redenen van verloop uit uw team of organisatie zijn.

‘Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden’
Belangrijk is dat uw medewerkers ook goed voor zichzelf kunnen zorgen. Thema’s die bij deze stap aan de orde komen zijn o.a. vitaliteit, grenzen aangeven, hulp vragen en omgaan met werkdruk.

Uw medewerkers krijgen zicht op hun kwaliteiten en talenten. Wat hun passie in het werk is.

Na in de vorige stappen de individuele medewerker centraal heeft gestaan, gaan we dit nu verbinden naar samenwerken  met elkaar in het team.

Als afsluiting van dit programma wordt er een gezamenlijk activiteit door het team ondernomen.

ZorgAPK
De zorgmedewerker staat letterlijk even stil bij de huidige situatie in de loopbaan.

Door de inzet van de wetenschappelijk onderbouwde test Career Fitness Profiler krijgt de medewerker inzicht in motivatie om te werken, welk potentieel deze medewerker heeft in de loopbaan, maar ook welke risico’s in de loopbaan er op de loer liggen. Gezien vanuit het perspectief van de medewerker.

Deze inzichten vormen de basis voor het opstellen van een persoonlijk actieplan, waarmee (weer) de regie wordt genomen in de eigen loopbaan.

De ZorgAPK is zowel individueel in te zetten, als in teamverband.

Thema’s die hierbij zeker een rol spelen: regie nemen in de loopbaan en ongewenste uitstroom

Wat levert deze ZorgAPK de organisatie op?

 • Behoud van medewerkers
 • Tevreden medewerkers
 • Medewerker op de juiste plek in de organisatie
 • Minder ziekteverzuim

 

Wat levert deze ZorgAPK de individuele medewerker op?

 • Perspectief in eigen loopbaan | ontwikkelmogelijkheden
 • Betere balans werk en privé
 • Minder stress
 • Gemotiveerd, positief ingesteld en energiek aan het werk
 • Werkplezier

 

ZorgAPK-light

Als leidinggevende heb je soms te maken met medewerkers die al langer in je team werkzaam zijn en niet zo’n goed beeld meer hebben welke ontwikkelmogelijkheden er nog voor ze zijn. Tijdens de jaargesprekken lukt het niet om daar een (nieuwe) impuls aan te geven.

Dit deel van het jaargesprek neem ik van je over. Ik ga samen met je medewerker op zoek naar diens talenten, welke wensen er zijn hoe die talenten ingezet kunnen worden of welke ontwikkeling van toepassing zou kunnen zijn.

Het thema dat hierbij zeker een rol speelt: regie nemen in de eigen loopbaan en werkplezier.

Wat levert deze ZorgAPK-light de organisatie op?

 • Tevreden medewerkers
 • Medewerker op de juiste plek in de organisatie
 • Medewerker die weer ontwikkelperspectief heeft
 • Medewerker met werkplezier

Wat levert deze ZorgAPK-light de individuele medewerker op?

 • Inzicht in kwaliteiten
 • Inzichten in motivatie om te werken
 • Nieuw impuls in de eigen ontwikkeling en loopbaan
 • Werkplezier

Programma Vitaal de week door
De zorgmedewerker krijgt door het volgen van dit programma, zicht op met welke activiteiten een week gevuld wordt. Welke daarvan energie geven en welke daarvan energie kosten. Hierdoor komt er ook inzicht in waardoor er disbalans is tussen werk en privé.  Ook maken we een plan van aanpak om concreet aan de slag te gaan met dat wat er voor de individuele medewerker nodig is om een positieve verandering teweeg te brengen.

Dit programma is zowel individueel in te zetten, als in teamverband.

Thema’s die hierbij zeker een rol spelen: ziekteverzuim en ongewenste uitstroom

Wat levert dit programma de organisatie op?

 • Minder ziekteverzuim
 • Meer werkplezier van medewerkers
 • Het effect hiervan is dat de medewerkers ambassadeurs zijn van de organisatie en dat heeft een positieve invloed op de instroom van nieuwe medewerkers
 • Positief effect op de kwaliteit van zorg

Wat levert dit programma de individuele medewerker op?

 • Inzichten in wat energie geeft en wat energie kost
 • Focus op wat belangrijk is voor henzelf
 • Inzicht in oorzaken van disbalans tussen werk en privé
 • Plan van aanpak om werk en privé meer in balans te krijgen en grenzen aan te geven

 

 

Uiteraard kunt u mij ook inzetten voor individuele trajecten met uw medewerkers om ze weer in hun kracht te zetten. Welke mogelijkheden daarvoor zijn, kunt u terug vinden op de volgende pagina

Nieuws